KONTROLA
ORIGINALITY

TECHNICKÁ
KONTROLA

EMISNÁ
KONTROLA

Legislatíva

Zákon 106/2018 Z.z  

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vykonávacie vyhlášky k zákonu č. 106/2018 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly (vyhlásená verzia)

  • vyhláška č. 122/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/2018 Z. z. s účinnosťou od 15.05.2019 (vyhlásená verzia)

  • vyhláška č. 425/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/2018 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2020 (vyhlásená verzia)

  • vyhláška č. 404/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/2018 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2021 (vyhlásená verzia)

  • vyhláška č. 463/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/2018 Z. z., s účinnosťou od 31.12.2021, respektíve od 27.09.2022 (vyhlásená verzia)
Metodické pokyny :METODIKY EMISNÝCH KONTROL
Emisná kontrola
STK MARTIN, s.r.o.
STK MARTIN, s.r.o.
Sučianska cesta 49
036 08 Martin

TELEFÓN :
043 / 4005 114

E-MAIL:
stk@stkmartin.skPONDELOK - UTOROK :
7:30 - 16:00

STREDA:
7:30 - 17:00

ŠTVRTOK - PIATOK :
7:30 - 16:00
Copyright © 2011 - 2024 STK MARTIN, s.r.o.