STK MARTIN s.r.o.

KONTROLA ORIGINALITY

TECHNICKÁ KONTROLA

EMISNÁ KONTROLA


STK MARTIN, s.r.o.

Kontrola originality

Pracovisko kontroly originality

- vykonávanie kontroly originality motorových vozidiel všetkých kategórií podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Technická kontrola

Stanica technickej kontroly

- vykonávanie pravidelných, zvláštnych a administratívnych technických kontrol pre kategórie vozidiel M1, N1, O1, O2, L podľa zákona č. 725/2004 Z. z.

Emisná kontrola

Pracovisko emisnej kontroly

- vykonávanie pravidelných, zvláštnych a administratívnych emisných kontrol podľa § 66 ods. 4 písm. b), c), g) zákona č. 725/2004 Z. z. pre kategórie vozidiel M1 a N1